Manieren

Bedrijfsprocessen maken of breken elke organisatie. Het ontbreken van duidelijke en efficiënte processen leidt tot ontevreden klanten en tegenvallende resultaten. Daarom is het altijd goed om te kijken wat er verbeterd kan worden. Uw flexibele afdeling Manieren kijkt graag met u mee. Met de frisse blik van een betrokken buitenstaander.

Uw vragen over de manieren
•    Welke cultuur heerst er binnen mijn organisatie en is deze effectief?
•    Wat is mijn primaire proces?
•    Welke ondersteunende processen heb ik nodig?
•    Hoe meet en verbeter ik deze processen?
•    Hoe zorg ik ervoor dat de output aansluit bij wat ik de markt beloof?

Marvers’ antwoorden
De drukte rondom het primaire proces en de rompslomp die veranderingen met zich mee kunnen brengen, zijn vaak redenen om wijzigingen in strategie, processen en modellen nog maar even uit te stellen. Waarschijnlijk weet u best waar uw aandachtspunten liggen, maar ontbreekt het aan tijd of capaciteit om hiermee aan de slag te gaan. Marvers is in dit geval een sterke sparringpartner, die niet alleen praat, maar ook doet. Op basis van een gezamenlijk plan van aanpak gaan we in de rol van begeleiders ook met de verandertrajecten aan de slag.

Ook na het verandertraject blijven we desgewenst in beeld, om de kwaliteit blijvend te borgen. Zo is het mogelijk om op periodieke basis te brainstormen, zodat we met een frisse blik van buitenaf gezamenlijk een vinger aan de pols kunnen houden. En mocht het nodig zijn, dan sturen we tijdig bij.

Marvers’ mogelijkheden

Marvers onderzoekt waar de kansen liggen
Met behulp van de MarversScan onderzoeken we waar de kansen van uw organisatie liggen. Deze scan brengt niet alleen de manieren in beeld, maar ook de drie andere pijlers: mens, markt en middelen. Een totaalpakket dus. Want uw organisatie is zo sterk als zijn zwakste schakel.

Weet u zelf al waar uw kansen en mogelijkheden liggen, maar mist u tijd, mankracht of inspiratie? Marvers levert u op project- of detacheringsbasis een flexibele marketingmanager of –medewerker. Wilt u meer weten?

Een voorbeeld van een Marvers project

Voor een autodealergroep met meerdere vestigingen ontwikkelden we effectieve en efficiënte primaire- en ondersteunende processen. Op basis daarvan introduceerden we een duidelijk en pragmatisch kwaliteitssysteem met bijbehorend handboek. Marvers toetst de naleving van de processen periodiek door middel van de MarversScan en geeft de klant tips voor optimalisatie. Dat dit systeem al jarenlang succesvol is, bewijst de gemeten hoge klanttevredenheid en de toekenning en het behoud van de ISO-certificering.Direct afspraak maken? BEL 038 - 820 03 73 of mail!

Disclaimer